26 tháng 3, 2009

Hướng dẫn crack password các file .pdf

Khi download các file .pdf từ trên internet thường chỉ cho xem mà không cho in, cho sửa hoặc trong trường hợp quên mật khẩu hoặc muốn crack mật khẩu của file .pdf. Chẳng còn cách nào khác để in, sửa, đọc file là tìm ra mật khẩu của nó. Có nhiều phần mềm crack mật khẩu nhưng nguyên lý crack khá giống nhau. PDF Password Cracker Pro v3.0 là một trong những phần mềm crack khá hiệu quả.

Link download: http://fb.esnips.com/doc/837961b1-d07e-4df9-a8d6-1f7ec9df0d34/Huong-dan-+-phan-mem-Crack-password-file-PDF

Sau khi cài đặt xong thì sử dụng số Registration Key bên dưới để đăng ký
Registration Key: 73877497874777663777
Giao diện của PDF Password Cracker Pro v3.0 như sau:

- All caps latin (A-Z): quét tất cả các ký tự chữ hoa
- All small latin (a-z): quét tất cả các ký tự chữ thường
- All digit(0-9): quét tất cả các số
- All special symbols(! @...): quét tất cả các ký tự đặc biệt
- Space: quét cả dấu cách
- All printable: quét tất cả
- User defined characters: quét các ký tự bạn nhập vào
- Minimal password lengh: độ dài nhỏ nhất của mật khẩu (nếu biết số ký tự của mật khẩu)
- Maximal password lengh: độ dài lớn nhất của mật khẩu (nếu biết số ký tự của mật khẩu)
- Start from: Vị trí bắt đầu dò
- End at: Vị trí kết thúc

Các bước crack password

Bước 1: Chọn file .pdf có mật khẩu cần dò bằng nút lệnh Load
Bước 2: Chọn kiểu crack trong mục Type of attack (Brute-force crack khá hiệu quả)
Bước 3: Chọn các tùy chọn về dò tìm
Bước 4: Chọn Start để bắt đầu dò tìm mật khẩu
Khi đã dò được mật khẩu (trong ví dụ là tigon181084) hộp thoại Save As xuất hiện cho phép lưu lại tập tin với 1 tên khác mà không còn mật khẩu.

* Lưu ý: Có thể quá trình dò tìm mật khẩu mất rất nhiều thời gian (phụ thuộc vào độ dài, độ khó của mật khẩu).